Multi Ch. Easy  Rider v.d. Matenhof  VZH  AD          Belg. Junior Ch. Maud v.d. Meerpaal

HD-A   Hz-0   Sp-0  Knees-free   DNA Profile                 HD-A   Hz-0   Sp-0   DNA Profile

‚Äč

Pedigree    Gallery   Nakomelingen/offspring           Pedigree   Gallery     Nakomelingen

 

Knock Out / Kenzo v.d. Matenhof                                      Kenzo vererft geen witte pups / no white's pups

HD-A  Hz-0  Sp-0  Fokgeschiktheid                                     eig./owner: Laura v.d. Kraats

DNA Profile                                                                             info: Guus Krop Vermeulen / Matenhof boxers

Pedigree      Gallery

Fenna/Rosie v.d. Matenhof (retired)                                                Honey/Saar the Rumblin'Red (retired)

HD-A  ED-0   DNA Profile                                                                  HD-A  Hz-0  ED-0   DNA profile

 

Pedigree   Gallery                                                                                 Gallery   Nakomelingen/offspring

Multi kamp. Ella v.d. Matenhof (retired)           Atiboxsieger 2000 Int. kamp. Franklin Django v.d. Matenhof